Presentations in BALTRAD+ User Forum III

Risk assessment map for urban drainage management by Jesper Ellerbæk Nielsen, Aalborg University, Denmark